Vegyük komolyan az adóellenőrzéseket

A legtöbb újdonságot talán a módszerekben találhatjuk. Mivel egyre több elektronikus adat áll a hatóság rendelkezésére, így egyre inkább lehet támaszkodni az informatikai módszerekre az ellenőrzésekben is. Az adóelkerülés elleni harc lényege a csalási folyamatok, összefüggések feltárása, ezért a rendszerszerűségre fognak koncentrálni a működési folyamatok vizsgálata során. Nagy hangsúlyt fektetnek a belső szabályzatok ellenőrzésére, és nem fognak megállni az egyes vállalkozásoknál, hanem láncolatokat keresnek majd, továbbá a csalásokból hasznot húzó magánszemélyeket is ellenőrizni

A klasszikus ellenőrzési módszerek – mint például a bevallások ellenőrzése – megtartása mellett egyre jobban támaszkodik a hatóság az informatika adta lehetőségekre, többek között a kockázatelemzésre az ellenőrzésre való kiválasztás során. A vizsgálatokban is nagy hangsúlyt fektetnek az IT folyamatok vizsgálatára, a rendszerhibák megtalálására, ehhez kapcsolódóan a belső szabályzatok ellenőrzésére. Az eddiginél is szorosabb együttműködést alakítanak ki az uniós tagországok adóhatóságaival és a hazai vám- és bűnügyi szervezetekkel a kontroll adatok, jelzések, információcsere érdekében. A vállalkozásokon túl az azokat irányító, a csalásokból hasznot húzó magánszemélyeket is vizsgálni fogják.

Kiemelt figyelmet fordítanak az e-kereskedelemre, a hulladék- és fémkereskedelemre, valamint a jövedéki termékek forgalmazására. Ez utóbbi esetében elsősorban a dohány-, illetve az alkoholtermékekre, például a bérfőzésre koncentrálnak. Ugyanakkor továbbra is fontos cél a nemcsak gazdasági szempontból káros, hanem az emberi egészséget is veszélyeztető hamisított termékek kereskedelmének (élelmiszerek, gyógyszerek, ruhaneműk, illatszerek, tisztítószerek) visszaszorítása.)

Személyi jövedelemadó és járulék szempontból kiemelt szektorok lesznek: a munkaerő-kölcsönzés, a vendéglátó-ipari tevékenységet folytatók, a fodrászok, a műköröm-építők, a kozmetikusok, masszőrök, víz-, gáz- és fűtésszerelők, magánorvosok, állatorvosok, biztosítási ügynökök, reklámügynökök, ingatlanközvetítők, weboldalszerkesztők-tervezők.

Áfa

Elsősorban azokat a cégeket választják ki ellenőrzésre, amelyeknél nincsenek összhangban az áfa- és a jövedelemadó bevallások. Ugyanis ezekben az esetekben valószínűsíthető, hogy valótlan tartalmú számlák befogadásával csökkentik az adójukat. Figyelni fognak azokra is, akik csalás gyanús export-import ügyleteket bonyolítanak le, eltitkolják közösségi beszerzésüket és továbbértékesítésüket. Különösen a láncügyletek valódiságára fognak koncentrálni. Mindezek mellett a trendek, folyamatok vizsgálata során tárják fel, hogy egy szektor szigorúbb ellenőrzése miatt nem „vándorolnak-e át” a csalók egy másik még kevésbé megfigyelt területre.

Társasági adó – transzferár

A társasági adó kötelezettségek teljesítésénél vizsgált területek:

 • az indokolatlan költségelszámolások,
 • a veszteségelhatárolási szabályok helyes alkalmazása,
 • az adóalap módosító tételek helyes alkalmazása,
 • a beruházásnak minősülő tételek elszámolásának szabályszerűsége,
 • a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos társasági adóalap csökkentés,
 • a különféle adókedvezmények nyújtása (látvány-csapatsport, filmalkotás, előadó-művészeti szervezet támogatása, kis- és középvállalkozások kamatkedvezménye stb.)

A társasági adó ellenőrzés kiemelt területe marad a kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók vizsgálata. Mind a belföldi, mind a külföldi kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyletek során kötelező törvényi előírás a piaci árak alkalmazása, melynek ellenőrzése a 2015-ös év adóhatósági feladatainak hangsúlyos területe.

A számviteli rend és a bizonylati fegyelem vizsgálata során:

 • a könyvek, nyilvántartások vezetésére,
 • a nyilvántartások és benyújtott bevallások összegében való eltérésekre,
 • a belső szabályzatok meglétére, és betartására,
 • a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére,
 • a bizonylat kiállítás és iratmegőrzés szabályaira

koncentrálnak.

Munkabérekkel kapcsolatos kötelezettségek

Az ellenőrzések során 2015-ben is megpróbálják feltárni az alkalmazottak bejelentését elmulasztó, a bevallást be nem nyújtó, a munkaerő-kölcsönzéssel járulékfizetést kikerülni igyekvő, a magas árbevétel mellett irreálisan kevés munkavállalót foglalkoztató adózókat. A szociális hozzájárulási adókedvezmények jogszerű igénybevételének ellenőrzése mellett ellenőrizni fogják a társaságok vezető tisztségviselőinek biztosítási jogviszonyához kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségeket. Az őstermelők sem maradnak ki az ellenőrzések sorából mivel igen jelentős számban vannak jelen a vállalkozók között.

Ellenőrizni fogják még

 • a környezetvédelmi termékdíj terén a 2015-től termékdíj-köteles irodai papírokat, és egyéb vegyipari, műanyag termékeket,
 • a jogelőd nélkül alakult társaságokat 90 napon belül,
 • az adóellenőrzések ellehetetlenítése vagy hátráltatása céljából történő székhelyváltókat

Ellenőrizni fogják továbbá azokat a gépjárműalkatrész, valamint egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozásokat, amelyek jövedelmezősége alacsonyabb, mint a működési területükön átlagosan jellemző jövedelmezőségi mutató 50%-a.

Forrás: Piac és Profit 2015.03.19.